Chào mừng đến với Công ty CP Thiết kế và Xây lắp Việt Nam ! Email: maianhtuan@videnco.vn ; info@videnco.vn

ẢNh đại diện
Video giới thiệu

Cảng nổi

Cập nhật: 09-04-2020 03:45:00 | Cảng nổi cho tàu hàng | Lượt xem: 129

Cảng nổi

Cảng nổi là cấu trúc nổi không tự hành dùng để nâng, hạ tàu thuyền phục vụ cho mục đích đóng mới, sửa chữa, kiểm tra tàu thuyền.

Công ty CP thiết kế và xây lắp Việt nam cung cấp các hạng mục công trình nổi như:

  • Cần cẩu nổi sức cẩu 1.000 tấn
  • Cảng nổi sức chứa 50.000 tấn hàng

Chi tiết vui lòng liên hệ: 0914 367236 hoặc 0914367259 .