Chào mừng đến với Công ty CP Thiết kế và Xây lắp Việt Nam ! Email: maianhtuan@videnco.vn ; info@videnco.vn

ẢNh đại diện
Video giới thiệu

VIDENCO CSD

Cập nhật: 27-03-2020 04:22:17 | CATALOGUE TÀU XÉN HÚT - CSD | Lượt xem: 191

Đây là mẫu chuẩn của Videnco để phát triển sang các mẫu khác. Thông số theo hình ảnh. Phát triển bằng cách ghép phao. Mẫu hoàn thành khi được duyệt nội bộ, in lưu.

Không có mô tả ảnh.