Chào mừng đến với Công ty CP Thiết kế và Xây lắp Việt Nam ! Email: maianhtuan@videnco.vn ; info@videnco.vn

ẢNh đại diện
Video giới thiệu
Chế tạo thiết bị nạo vét
Đóng tàu hút cát, tàu hút bùn

Đóng tàu hút cát, tàu hút bùn

Cập nhật: 25-03-2016 09:30:04 | Chế tạo thiết bị nạo vét | Lượt xem: 2293

Thi công đóng mới tàu hút cát, tàu hút bùn.  Xem thêm

Chế tạo thiết bị nạo vét

Chế tạo thiết bị nạo vét

Cập nhật: 25-03-2020 08:29:09 | Chế tạo thiết bị nạo vét | Lượt xem: 359

Chế tạo thiết bị nạo vét Xem thêm