Chào mừng đến với Công ty CP Thiết kế và Xây lắp Việt Nam ! Email: maianhtuan@videnco.vn ; info@videnco.vn

ẢNh đại diện
Video giới thiệu

Tàu hút của công ty VIDENCO đang khai thác cát sỏi xây dựng

Cập nhật: 27-03-2020 03:23:18 | Khai thác cát sỏi xây dựng - Tàu hút cát sỏi | Lượt xem: 315

Tàu hút của công ty VIDENCO đang khai thác cát sỏi xây dựng rất hiệu quả

- Tàu hút sản lượng lớn

- Kích thước sỏi lớn

- Tuổi thọ bơm hút cao