Chào mừng đến với Công ty CP Thiết kế và Xây lắp Việt Nam ! Email: maianhtuan@videnco.vn ; info@videnco.vn

ẢNh đại diện
Video giới thiệu

Nạo vét cục bộ lòng hồ Thủy điện Hàm Thuận - Ðạ Mi

Cập nhật: 18-04-2019 04:42:27 | Nạo vét lòng hồ | Lượt xem: 700

Nạo vét cục bộ lòng hồ Thủy điện Hàm Thuận - Ðạ Mi

Dự án nạo vét cục bộ lòng hồ Thủy điện Hàm Thuận - Đạ Mi tại xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm vừa được cơ quan thẩm quyền tỉnh Lâm Đồng phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trên khu vực diện tích 6 ha, thu hồi tổng khối lượng bùn đất, cát, sạn, sỏi, bột sét... hơn 73.300 m2.

 

Theo đó, trước khi triển khai, chủ Dự án là Công ty TNHH Tuấn Cát Lợi có trách nhiệm lập, phê duyệt và niêm yết công khai kế hoạch quản lý môi trường nạo vét lòng hồ Thủy điện Hàm Thuận - Đạ Mi và nếu xảy ra sự cố môi trường trong quá trình thực hiện Dự án, Công ty TNHH Tuấn Cát Lợi phải nhanh chóng tổ chức ứng cứu, khắc phục, đồng thời thông báo khẩn cho cơ quan quản lý môi trường tỉnh Lâm Đồng để chỉ đạo, phối hợp xử lý. 

 

Ngoài ra, chủ Dự án phải thực hiện đầy đủ các biện pháp về phòng chống cháy nổ, an toàn lao động, an toàn giao thông, an ninh trật tự xã hội... trong khu vực nạo vét cục bộ lòng hồ Hàm Thuận - Đạ Mi nói trên.