Chào mừng đến với Công ty CP Thiết kế và Xây lắp Việt Nam ! Email: maianhtuan@videnco.vn ; info@videnco.vn

ẢNh đại diện
Tính toán hạ thủy tàu dịch vụ dầu khí PSV3300 tại nhà máy đóng tàu Damen

Tính toán hạ thủy tàu dịch vụ dầu khí PSV3300 tại nhà máy đóng tàu Damen