Chào mừng đến với Công ty CP Thiết kế và Xây lắp Việt Nam ! Email: maianhtuan@videnco.vn ; info@videnco.vn

ẢNh đại diện
Tính toán hạ thủy tàu YN552044 tại nhà máy đóng tàu Hạ Long

Tính toán hạ thủy tàu YN552044 tại nhà máy đóng tàu Hạ Long