Chào mừng đến với Công ty CP Thiết kế và Xây lắp Việt Nam ! Email: maianhtuan@videnco.vn ; info@videnco.vn

ẢNh đại diện
Videnco CSD350 khi xuống đà

Tàu do công ty thiết kế , đóng mới và trực tiếp khai thác.