Chào mừng đến với Công ty CP Thiết kế và Xây lắp Việt Nam ! Email: maianhtuan@videnco.vn ; info@videnco.vn

ẢNh đại diện
Video giới thiệu
Tư vấn thiết kế chân vịt tàu thủy
Hệ thống giảm tiếng ồn chân vịt tàu thủy

Hệ thống giảm tiếng ồn chân vịt tàu thủy

Cập nhật: 30-03-2020 04:39:09 | Tư vấn thiết kế chân vịt tàu thủy | Lượt xem: 308

Thiết kế chân vịt tàu thủy - hệ thống giảm tiếng ồn  Xem thêm

Thiết kế chân vịt tàu thủy phương tiện thủy nội địa cỡ nhỏ

Thiết kế chân vịt tàu thủy phương tiện thủy nội địa cỡ nhỏ

Cập nhật: 30-03-2020 11:27:08 | Tư vấn thiết kế chân vịt tàu thủy | Lượt xem: 609

Thiết kế chân vịt tàu thủy phương tiện thủy nội địa cỡ nhỏ Xem thêm

Sơ lược về chân vịt tàu thủy

Sơ lược về chân vịt tàu thủy

Cập nhật: 30-03-2020 07:57:56 | Tư vấn thiết kế chân vịt tàu thủy | Lượt xem: 2028

Tư vấn thiết kế chân vịt tàu thủy - sơ lược về chân vịt tàu thủy Xem thêm

Thiết kế chân vịt tàu thủy 3 cánh, 4 cánh , 5 cánh

Thiết kế chân vịt tàu thủy 3 cánh, 4 cánh , 5 cánh

Cập nhật: 25-03-2020 11:39:19 | Tư vấn thiết kế chân vịt tàu thủy | Lượt xem: 625

Thiết kế chân vịt tàu thủy 3 cánh, 4 cánh , 5 cánh Xem thêm

Tư vấn thiết kế chân vịt tàu thủy tàu cá

Tư vấn thiết kế chân vịt tàu thủy tàu cá

Cập nhật: 25-03-2020 09:41:16 | Tư vấn thiết kế chân vịt tàu thủy | Lượt xem: 399

Tư vấn thiết kế chân vịt tàu thủy tàu cá Xem thêm

Chế tạo chân vịt tàu thủy

Chế tạo chân vịt tàu thủy

Cập nhật: 25-03-2020 08:22:22 | Tư vấn thiết kế chân vịt tàu thủy | Lượt xem: 367

Chế tạo chân vịt tàu thủy Xem thêm

Tư vấn thiết kế chân vịt tàu thủy

Tư vấn thiết kế chân vịt tàu thủy

Cập nhật: 19-03-2020 05:42:26 | Tư vấn thiết kế chân vịt tàu thủy | Lượt xem: 439

Tư vấn thiết kế chân vịt tàu thủy: Xem thêm