Chào mừng đến với Công ty CP Thiết kế và Xây lắp Việt Nam ! Email: maianhtuan@videnco.vn ; info@videnco.vn

ẢNh đại diện
Video giới thiệu

Chế tạo chân vịt tàu thủy

Cập nhật: 25-03-2020 08:22:22 | Tư vấn thiết kế chân vịt tàu thủy | Lượt xem: 328

Chế tạo chân vịt tàu thủy

- Tư vấn thiết kế chân vịt tàu thủy phù hợp với điều kiện khai thác

- Chế tạo chân vịt tàu thủy theo thiết kế

Không có mô tả ảnh.