Chào mừng đến với Công ty CP Thiết kế và Xây lắp Việt Nam ! Email: maianhtuan@videnco.vn ; info@videnco.vn

ẢNh đại diện
Video giới thiệu

Tư vấn thiết kế chân vịt tàu thủy

Cập nhật: 19-03-2020 05:42:26 | Tư vấn thiết kế chân vịt tàu thủy | Lượt xem: 415

Tư vấn thiết kế chân vịt tàu thủy:

- Tư vấn thiết kế chân vịt tàu cá.

- Tư vấn thiết kế chân vịt tàu hàng khô.

- Tư vấn thiết kế chân vịt tàu tàu khách.

- Tư vấn thiết kế chân vịt tàu dầu.

- Tư vấn thiết kế chân vịt tàu kéo.

- Tư vấn thiết kế chân vịt tàu đẩy.

- Tư vấn thiết kế chân vịt tàu lai dắt.

- Tư vấn thiết kế chân vịt tàu chở nước

- Tư vấn thiết kế chân vịt tàu công trình.