Chào mừng đến với Công ty CP Thiết kế và Xây lắp Việt Nam ! Email: maianhtuan@videnco.vn ; info@videnco.vn

ẢNh đại diện
Video giới thiệu

Tư vấn thiết kế chân vịt tàu thủy tàu cá

Cập nhật: 25-03-2020 09:41:16 | Tư vấn thiết kế chân vịt tàu thủy | Lượt xem: 371

Tư vấn thiết kế chân vịt tàu thủy tàu cá

- Tư vấn chọn công suất, vòng quay, hộp số máy chính phù hợp.

- Tư vấn thiết kế chân vịt cho tàu cá lưới rê đảm bảo lực kéo.

- Tư vấn thiết kế chân vịt tàu cá lưới chụp, tàu chụp mực.

- Tư vấn thiết kế chân vịt tàu DVHC nghề cá đảm bảo tốc độ.

 

#Thiết kế chân vịt tàu thủy

@Thiết kế chân vịt tàu thủy